Ravn Webveveriet logo

Samtidig redesign av 80 nettsteder for Cappelen Damm

Da Cappelen Damm ønsket å oppdatere det visuelle uttrykket på sine rundt 80 nettsteder for videregående skole, ba de Ravn om å lage ny design. Nettstedene er basert på samme web-app og skulle ha samme overordnede visuelle preg - samtidig som hvert nettsted skulle ha en egen visuell identitet.

Ravn har laget hundrevis av læringsnettsteder for Cappelen Damm gjennom to tiår. Selv om de alle er basert på den samme tekniske løsningen, fantes det mange ulikheter i det visuell utrykket. Ravn fikk derfor i oppdrag å lage et samlende visuelt preg og et designsystem som muliggjorde individuell variasjon innenfor en felles designprofil.

Eksemple på nettstedsdesign

Ravns redesign innebar et designsystem med regler, komponenter og dokumentasjon i Storybook. Det nye uttrykket er fargerikt, og designsystemet åpner for at hvert nettsted har sin egen fargepalett, basert på det overordnede systemet. Fargepalettene har to sterke hovedfarger, og lyse graderinger som brukes som bakgrunnsfarger gjennom hele nettstedet. Det er laget lyse komplementærfarger for å skape mulighet for variasjon. Fargene kan på deler av innholdet styres redaksjonelt, men alt tar utgangspunkt i paletten til nettstedet.

Nettstedet Sosio i ny design

Komponentene er laget i Figma og i SCSS og dokumenteres i Storybook. Storybook hjelper utviklere å holde oversikt over de forskjellige komponentene, slik at de kan plukke det som er behov for i nye grensesnitt. For designere hjelper dette verktøyet til med versjonskontroll og å sikre kontinuitet. Storybook har også innebygget støtte for accessibility-sjekker. På den måten kan vi sikre at alle komponentene vi lager tilfredsstiller kravene for universell utforming.

Se også fagartikkelen Designsystemer.