Ravn Webveveriet logo

Flyopplæring i lufta og i klasserommet

Ravn har på oppdrag fra Norges Luftsportforbund (NLF) laget et «Training Management System» (TMS) for praktisk og teoretisk opplæring av piloter gjennom flyklubbene i Norge. Systemet er laget for å være brukbart både på nettbrett, telefon og desktop.

I forbindelse med innføring av nye regler fra det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA, utarbeidet Norges Luftsportforbund nye opplæringsprogram for privatflygere til PPL (Private Pilots License). NLF hadde behov for et system som kunne hjelpe med dokumentasjon av flyerfaring til myndighetene og gi oversikt både til flyskolene, flyinstruktører, flyelever og NLF selv.

Bilde av bruk av TMS i flyets cockpit

Ravn jobbet tett med fagmiljøet i NLF, og utviklet et webbasert system gjennom en iterativ prosess. TMS er gjennom et API integrert med Norges Idrettsforbunds systemer («Min Idrett») for sømløs inn- og utlogging og rettigheter som flyinstruktør, skolesjef etc.

Flymodus

Før avgang

Til bruk i fly uten internettforbindelse, tilbyr løsningen offline-modus (spøkefullt kalt «Flymodus»), som lar instruktøren gi karakter og ta notater underveis uten nettforbindelse. Til dette brukes service workers og lokal lagring i nettleseren. Når instruktøren har nettforbindelse igjen, synkroniseres endringer til serveren.

TMS er laget for å være lett å forstå, siden det brukes av et femtitalls flyklubber. Dataene lagres fortløpende, og rollen til brukeren bestemmer hvilket grensesnitt som er tilgjengelig.

TMS i bruk i cockpit

Teorikurs

Etter hvert som TMS ble tatt mer og mer i bruk, har vi utvidet systemet med funksjonalitet for at klubbene skal kunne avholde teorikurs for de forskjellige sertifikatene.

Regelverket for de forskjellige sertifikatene krever dokumentasjon av hvor mange timer teoriundervisning den enkelte elev har mottatt i forskjellige fag i opplæringsprogrammet (f.eks. meteorologi, lover og regler, flyteori etc.). Løsningen lager denne dokumentasjonen for hver elev, basert på oppmøtet til teoriundervisning.

Repetisjon er viktig for all læring, og vi har utvidet TMS slik at flyelever kan øve på utvalgte øvingsoppgaver. Flyinstruktører kan også avholde tentamen i utvalgte fag for elevene før eksamen og ved milepæler i utdanningen.

Oversikt over teorikurset
En leksjon i teorikurset

Teorieksamen

Påmelding til eksamen, og en sikker løsning for avvikling av eksamen med kontrollant, er integrert i TMS. Dette gjelder teorieksamen for sportsfly, seilfly og ballong.

Eksamenssystemet lagrer alle aspekter ved prøven, inkludert oppgavenes innhold og svaralternativer, slik de ble presentert for eleven.

Teknisk implementasjon og drift

Til grensesnittet bruker vi Angular, og dataene lagres i Postgresql database.

Ravn drifter og er host for TMS gjennom et datasenter i Oslo. Med tanke på GDPR blir persondata ikke lagret eller behandlet utenfor landet.

Så langt har TMS vært i bruk for over 1000 flyelever i Norge.