Ravn Webveveriet logo

En utstilling på nett

Kildens utstillingsnettsted Kvinnehistorie.no har fått ny visuell utforming, front-end basert på Angular og et nytt publiseringsgrensesnitt.

Ravn har laget en ny løsning for Kilden kjønnsforskning.nos utstillingsnettsted kvinnehistorie.no. Kvinnehistorie.no er et omfattende historisk arkiv over kvinners livserfaring sett fra forskjellige vinkler, presentert i billedrike artikler.

Kvinnehistorie skjermbilder

Det nye nettstedet er delt i forskjellige temaer som tidligere var frittstående utstillinger med ulikt utseende og med forskjellige tekniske løsninger. Nettutstillingen har nå fått et enhetlig design med større fokus på det omfattende bildematerialet.

Publikumsløsningen er laget i Angular, og backend bruker en versjon av Ravns publiseringssystem, kalt Pica, som er utviklet for å forenkle publisering av lange tekster og gjøre det enkelt å knytte dem sammen i temaer.

Pica skjermbilder

Se nettstedet her: kvinnehistorie.no