Ravn Webveveriet logo

Elektroniske læreverk for Cappelen Damm Undervisning

Ravn har jobbet med Cappelen Damm i en årrekke og laget funksjonalitet, design og CMS for over 500 forskjellige elektroniske læreverk. Læreverkene vedlikeholdes i et felles system, hvor redaktører, forfattere, designere og oversettere jobber sammen.

Ravn har laget systemet Cappelen Damm bruker på sine verksnettsteder i mange år, og har etter hvert bygget opp et omfattende system med verkstilknyttet innhold og kommunikasjon mellom lærere og elever. Elever kan løse oppgaver av mange forskjellige slag, lese, se og høre tekster og levere skriftlige besvarelser. Det finnes pedagogiske verktøy for å jobbe med tekster. Lærere kan organisere elevenes arbeid, følge opp fremdrift og gi tilbakemeldinger.

Skjermbilde fra publiseringssystemet

Cappelen Damms løsning håndterer samlet stor trafikkmengde, og det er høye krav til svar- og oppetid. Systemet er integrert med Cappelen Damms interne systemer for brukeradministrasjon, salg og lisenshåndtering.

Publiserings av innhold på nettstedene

Cappelen Damms forfattere bruker Ravns publiseringssystem til å legge inn tekst, bilder, videoer og lage interaktive oppgaver og leksjoner.
Nettstedene inneholder oversikter over elevenes aktivitet, som prøver de har fått og levert, kommunikasjon mellom lærer og elev, diskusjoner m.m.
Læreren kan lage sitt eget innhold av forskjellige typer og vise det til de elevene de ønsker.