Ravn Webveveriet logo

Universell utforming på nett

Lurer du på hva du må tenke på når når du skal sikre at nettsiden din er universelt utformet?

Universell utforming har vært lovpålagt for nettløsninger i Norge i flere år, men det er mange detaljer å ta inn over seg når man skal sikre oppfyllelse. Ravn har lang erfaring med slikt arbeid, og kan hjelpe deg med din løsning.

ikon med person inni sirkel. En variant av et vanlig symbol for accessibility.

Hva er universell utforming?

Universell utforming er en standard som handler om at samfunnet skal være mest mulig tilgjengelig for flest mulig av borgerne. For digitale produkter er prinsippet at de skal lages på en slik måte at det ikke stenger ute noe brukergrupper. Alle skal ha mulighet til å gjennomføre oppgavene på nettsiden, uavhengig av hva slags fysiske forutsetninger man har.

Hvilke krav finnes?

I Norge har vi lovverk som regulerer dette. Forskrift om universell utforming for IKT-løsninger sier at alle nettløsninger og automater som henvender seg til et allment publikum skal følge et sett suksesskriterier fra WCAG.

For private bedrifter er kravet at alle suksesskriterier i nivå A og AA i WCAG 2.0 skal oppfylles, med unntak av 1.2.3, 1.2.4 og 1.2.5 .

For offentlige virksomheter er kravet at alle suksesskriterier i nivå A og AA i WCAG 2.1 skal oppfylles. I offentlig sektor er det i tillegg krav om at løsningen skal ha en tilgjengelighetserklæring.

Hvordan sikre at nettstedet er universelt utformet?

Som leverandør av nettsider tar Ravn ansvar for at nettsiden oppfyller alle tekniske og designmessige krav. Dette gjør vi underveis i utviklingsløpet med gode rutiner for kodekvalitet og kvalitetsjekker. De fleste krav er enkle å oppfylle, som at bilder skal ha alt-attributt og at interaktive elementer skal kodes som det de ser ut som. Noe innhold er mer komplisert og krever at vi tester løsningen godt mens vi jobber med den.

Det er også visse krav til innholdet på nettsiden, som du som publiserer må ha et forhold til. I korte trekk så går det på at alt tekstlig innhold skal finnes som tekst og at audiovisuelt innhold skal ha tekstlige beskrivelser, og at innholdet er lettlest og godt strukturert.

Alle kravene som skal oppfylles er beskrevet i oversikten over suksesskriteriene hos Tilsynet for universell utforming.

Ravn kan hjelpe!

Vi tilbyr følgende tjenester:

  • Utvikle nettløsninger som oppfyller alle tekniske og designmessige krav til universell utforming
  • Gjennomføre ekspertanalyser av eksisterende løsninger
  • Fikse UU-feil i eksisterende løsninger
  • Utarbeide rapport som grunnlag for tilgjengelighetserklæringen
  • Rådgivning for dine ansatte

Ta kontakt med oss i dag for å løse ditt behov.